logo

อย่าลังเลที่จะรู้จักกับเรา
เพราะเเค่คุณอยู่กับที่
คู่เเข่งก็พร้อมที่จะเเซงหน้าคุณได้ตลอดเวลา

เราพร้อมเเล้ว
ที่จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของคุณ ให้เหนือคู่เเข่ง เเล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง
suppawan.vroxket@gmail.com
TEL. 0-2991-2900
 

Services

บริการ
qodef-image-with-icon

โปรเเกรม CRM Sale Force on Mobile Solution

  • คือ ระบบสำหรับการขาย แบบ Mobile Solution ที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนทางด้านการขาย, การตลาดและการติดต่อสื่อสารกับลูกค้า ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  เหมาะสำหรับทุกธุรกิจที่ทำการตลาดเชิงรุก
  • รองรับการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าและสินค้า  ติดตามงานขาย และทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
ข้อมูลเพิ่มเติม

โปรเเกรม Inspection System

ระบบตรวจรับงานอสังหาริมทรัพย์ (Vroxket Inspection System) เป็นระบบงานแบบ Mobile Application Management Solutions ที่รองรับการทำงานระบบปฏิบัติการบน Andriod และ iOS ที่พัฒนาเพื่อเป็นระบบงานที่ผู้ดูแลโครงการรับเหมาใช้สำหรับติดตามเฝ้าดูความคืบหน้าตรวจรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ อาทิเช่น ธุรกิจบ้านจัดสรร บ้านเดี่ยว คอนโดมิเนียม หรือธุรกิจก่อสร้างอื่นๆ รวมไปถึงการบริหารงานนิติบุคคล การบริหารงานหลังการขาย สามารถรองรับการทำงานตั้งแต่ขั้นตอนการบริหารการก่อสร้าง ที่ปรึกษาการตรวจรับงวดงานกับผู้รับเหมาจนถึงบริหารงานฝ่ายขายตรวจรับงานกับลูกค้าก่อนโอน โดยข้อมูลที่ใช้ในระบบนี้จะประกอบไปด้วย ข้อมูลงานก่อสร้างโครงการ ข้อมูลผู้ขาย รายละเอียดแต่ละโครงการ ข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นรายละเอียดและสถานการณ์แก้ไขข้อขัดข้อง ซึ่งข้อมูลต่างๆเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการโครงการใช้สำหรับวางแผนและควบคุมให้งานดำเนินการไปตามแผนที่วางไว้รวมทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นเครื่องมือในการประมาณการด้านกำลังคนและค่าใช้จ่ายกับโครงการถัดไปที่เป็นลักษณะคล้ายคลึงกันพร้อมทั้งดูรายงานการขายได้ผ่านสมาร์ทโฟน หรือ Tablet ได้ตลอดเวลา โดยระบบ Roxket Inspection System จะทำงานเชื่อมโยงกับระบบการบริหารนิติบุคคลและงานบริหารหลังการขายใน Phase ถัดไป

ข้อมูลเพิ่มเติม
qodef-image-with-icon
qodef-image-with-icon

ระบบแจ้งงานซ่อม (Customer Service System)

  • เนื่องจากการแจ้งซ่อมหรือบริการหลังการขายในปัจจุบันของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การแจ้งซ่อมสิ่งที่ชำรุดอาจจะยังใช้การติดต่อทางโทรศัพท์หรือการร้องเรียนโดยการเข้าไปที่บริษัทที่รับผิดชอบนั้นๆ อีกทั้งยังขาดระบบสารสนเทศด้านการแจ้งปัญหาเข้าไปช่วยการเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมยังใช้สมุดในการจดบันทึกการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆยากต่อการค้นหาข้อมูลเดิมๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการและไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการแจ้งซ่อมได้
  • ดังนั้นระบบแจ้งซ่อมเป็นระบบงานที่ทำขึ้นมาให้กับลูกค้าในโครงการได้แจ้งปัญหางานซ่อมต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในคอนโดหรือภายในบ้านได้ สามารถแจ้งปัญหาออนไลน์ให้กับแผนกที่รับผิดชอบในส่วนการบริการหลังการขาย ทำให้ดำเนินการซ่อมได้สะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งปัญหาอีกทั้งยังติดตามการดำเนินการของแผนกงานซ่อม เก็บประวัติการซ่อมบำรุงและยังสามารถออกเป็นรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารโครงการตัดสินใจในงานถัดไป
ข้อมูลเพิ่มเติม

แอพพลิเคชั่นสำหรับบริการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

(VRoxket Real Estate Management)

เมื่อเราผ่านกระบวนการขาย และโอนกรรมสิทธิ์ให้กับผู้อาศัยเรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อ ผู้อาศัยหรือผู้เช่า จำนวนมากจำเป็นต้องมีการจัดการดูแลรักษา เนื่องจากเจ้าของห้องแต่ละห้องมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและยังมี กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง เฉพาะกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลเจ้าของห้องชุดนั้นแต่ผู้เดียวเป็นผู้มี กรรมสิทธิ์ และใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลนั้นแต่เพียงผู้เดียว จึงมีหน้าที่ดูแลรักษาทรัพย์ส่วนบุคคล แต่กรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางนั้นไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นของเจ้าของร่วม คือ เจ้าของห้องชุดทุกคนจะให้คนใดคนหนึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษาย่อมไม่เป็นธรรมและ เป็นภาระยุ่งยาก จึงจำเป็นต้องมีผู้มาทำหน้าที่ดูแลรักษาหรือจัดการทรัพย์ส่วนกลางเพื่อได้ รับประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางอย่างดีที่สุด ข้อดีของการจัดตั้งนิติบุคคลหรือส่วนกลางสามารถเรียกเก็บค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษาสาธารณูปโภค ค่าใช้จ่ายส่วนกลางต่างๆจากผู้อาศัย แต่การแจ้งการชำระค่าเหล่านี้แต่ละเดือนอาจเกิดความยุ่งยากของข้อมูล ความล่าช้าของผู้ชำระและยอดคงค้างที่ไม่สามารถเรียดได้ทันที

ดังนั้นแอพพลิเคชั่นสำหรับบริการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (VRoxket RM)  เป็นระบบงาน แบบ  Mobile Application Management Solutions ที่รองรับการทำงานระบบปฏิบัติการ บน Android และ iOS ที่พัฒนาขึ้นสำหรับเพื่อช่วยสนับสนุนการบริหาร การจัดการให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งระบบออกแบบมาให้ตรงกับลักษณะเฉพาะงาน มีความยืดหยุ่น มีการใช้งานที่เรียนรู้ไม่ยาก ใช้งานง่าย ทำงานได้อย่างรวดเร็ว สร้างมาตรฐานในการทำงาน รวมถึงแสดงถึงความทันสมัย แอพพลิเคชั่นสำหรับบริการจัดการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (VRoxket RM) จึงมีข้อดีในการแจ้งยอดชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าบำรุงรักษา จัดการพิมพ์ใบแจ้งหนี้ประจำเดือน ตลอดถึงยอดคงค้าง จดหมายติดตามทวงหนี้ผ่านอีเมล์ และจัดทำรายงานต่างๆ ได้

ข้อมูลเพิ่มเติม
qodef-image-with-icon