logo

อย่าลังเลที่จะรู้จักกับเรา
เพราะเเค่คุณอยู่กับที่
คู่เเข่งก็พร้อมที่จะเเซงหน้าคุณได้ตลอดเวลา

เราพร้อมเเล้ว
ที่จะเป็นอาวุธสำคัญที่จะนำพาธุรกิจของคุณ ให้เหนือคู่เเข่ง เเล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยัง
suppawan.vroxket@gmail.com
TEL. 0-2991-2900
 

Customer Service System

ระบบเเจ้งซ่อม

ระบบแจ้งงานซ่อม (Customer Service System)

 

  • เนื่องจากการแจ้งซ่อมหรือบริการหลังการขายในปัจจุบันของ บริษัทอสังหาริมทรัพย์ต่างๆ การแจ้งซ่อมสิ่งที่ชำรุดอาจจะยังใช้การติดต่อทางโทรศัพท์หรือการร้องเรียนโดยการเข้าไปที่บริษัทที่รับผิดชอบนั้นๆ อีกทั้งยังขาดระบบสารสนเทศด้านการแจ้งปัญหาเข้าไปช่วยการเก็บข้อมูลประวัติการซ่อมยังใช้สมุดในการจดบันทึกการซ่อมอุปกรณ์ต่างๆยากต่อการค้นหาข้อมูลเดิมๆ ทำให้เกิดความล่าช้าในการบริการและไม่สามารถจัดลำดับความสำคัญของปัญหาการแจ้งซ่อมได้
  • ดังนั้นระบบแจ้งซ่อมเป็นระบบงานที่ทำขึ้นมาให้กับลูกค้าในโครงการได้แจ้งปัญหางานซ่อมต่างๆที่เกิดขึ้น ภายในคอนโดหรือภายในบ้านได้ สามารถแจ้งปัญหาออนไลน์ให้กับแผนกที่รับผิดชอบในส่วนการบริการหลังการขาย ทำให้ดำเนินการซ่อมได้สะดวก รวดเร็ว ในการแจ้งปัญหาอีกทั้งยังติดตามการดำเนินการของแผนกงานซ่อม เก็บประวัติการซ่อมบำรุงและยังสามารถออกเป็นรายงานสรุปผลให้ผู้บริหารโครงการตัดสินใจในงานถัดไป